CMA meddelar sina preliminära slutsatser angående förvärvet av Smartbox

Report this content

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade idag sina preliminära slutsatser från den andra fasen i utredningen kring Tobii AB:s förvärv av Smartbox Assistive Technology Ltd. Sammanfattningsvis fortsätter CMA att anse att förvärvet av Smartbox kan förväntas resultera i en betydande minskning av konkurrensen i Storbritannien.

– Vi har arbetat nära CMA under de senaste månaderna och tar nu noggrant del av de preliminära slutsatserna. Vi kommer att svara inom ramen för processen och samarbeta nära CMA i deras fortsatta utredningsäger Fredrik Ruben, Affärsområdeschef för Tobii Dynavox.  

CMA:s slutliga ställningstagande förväntas offentliggöras i slutet av juli. 

Bakgrund 
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedelSmartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK. 

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning och uttryckte farhågor om att Tobiis förvärv av Smartbox skulle kunna leda till minskad valfrihet, bristande innovation och högre priser för personer med behov av kommunikationshjälpmedel i StorbritannienTobii har tydligt motsatt sig dessa farhågor och har sedan dess arbetat nära CMA under utredningen. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att granskningen avslutas 

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2019 kl. 15:15 CEST. 

Kontakt

Nils Lindhe, VP Corporate Communications, tel: +46 768 94 84 84, email: nils.lindhe@tobii.com   

Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 0734 409 862, e-post: ola.elmeland@tobii.com 

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.