• news.cision.com/
  • Tobii AB/
  • Tobii Dynavox ingår avtal om förvärv av Acapela Group vilket möjliggör nya innovationer inom kommunikationshjälpmedel

Tobii Dynavox ingår avtal om förvärv av Acapela Group vilket möjliggör nya innovationer inom kommunikationshjälpmedel

Report this content

Tobii AB (publ) (“Tobii”) meddelar idag att dess dotterbolag, Tobii Dynavox AB (“Tobii Dynavox”), har ingått ett avtal som innebär att Tobii Dynavox kommer att förvärva samtliga aktier i det belgiska bolaget Acapela Group Babel Technologies SA (“Acapela Group”). Tobii Dynavox är världsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Acapela Group är en leverantör av digitala röster och AI-drivna programvaror för röstsyntes. Tobii Dynavox betalar 9,8 MEUR kontant och affären är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter samt vissa andra villkor och beräknas slutföras under det första kvartalet 2022.

Bakgrund
Acapela Group är en leverantör av lösningar för röstsyntes och utveckling av digitala röster inom områden såsom kommunikationshjälpmedel, specialundervisning, kollektivtrafik och kundinteraktion. Genom Acapela Groups robusta teknikplattform, som baseras på djupinlärning och artificiell intelligens, kan skräddarsydda syntetiska röster med mycket hög kvalitet skapas. Baserat på 30 års expertis, starka partnerskap och innovativ utveckling har Acapela Group skapat ett starkt varumärke och värdefull tillgångsbas med över 200 syntetiska röster av hög kvalitet, tillgängliga på över 30 språk. Acapela Groups produkter säljs idag tillsammans med Tobii Dynavox kommunikationshjälpmedel men även av många andra företag inom både kommunikationshjälpmedel och i andra applikationer. Bolaget har runt 50 anställda och huvudkontor i Mons, Belgien. Under 2020 omsatte Acapela Group cirka 6 MEUR med en rörelsemarginal (EBIT) om 14%.

Motivering till förvärvet
Tobii Dynavox ser det primära värdeskapandet med detta förvärv främst genom innovation och accelererad utveckling av teknik och lösningar för röstsyntes som är en vital del av kommunikationshjälpmedel. Därutöver skapar förvärvet förutsättningar för ökad försäljning av båda bolagens produkter.

”Vi fortsätter i vår strävan att ge alla personer med nedsatt kommunikationsförmåga en egen röst och möjligheten att förverkliga sig själva”, säger Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox. ”Tobii Dynavox och Acapela Group har varit framgångsrika partners under många år – genom samgåendet fördjupas detta ytterligare vilket ger stora möjligheter att realisera lösningar för våra användare att skapa sin egen identitet och kunna uttrycka sig tydligt, personligt och effektivt på det sätt de vill.”

En mer autentisk återgivning av mänskliga röster tar bort delar av det stigma som ett kommunikationshjälpmedel kan ge upphov till. I gränslandet mellan röstteknik, språksystem och mjukvara för kommunikationshjälpmedel finns det en mängd innovationer som ännu inte har realiserats. Genom ett närmare samarbete kan Tobii Dynavox och Acapela Group accelerera innovationstakten och produktutvecklingen. Acapela Groups produkter kommer även fortsättningsvis erbjudas som en fristående lösning till såväl befintliga som nya aktörer där högkvalitativa syntetiska röster ingår – och på samma vis kommer Tobii Dynavox fortsätta  att erbjuda tredjepartsprodukter från andra leverantörer av röstsyntes i sina lösningar.

Tobii Dynavox och Acapela Group har starkt kompletterande kärnkompetenser. Tobii Dynavox kärnkompetens finns inom utveckling, försäljning och support av sina kliniskt utvecklade kommunikationshjälpmedel, medan Acapela Groups kärnkompetens ligger inom talsyntes som i ökande utsträckning tar hjälp av artificiell intelligens och maskininlärningstekniker. Genom att sammanföra kompetensen inom dessa teknologier kan Tobii Dynavox accelerera utvecklingen av sina språksystem.

Tobii Dynavox globala försäljningsnätverk öppnar möjligheter för internationell expansion för Acapela Group. På sikt förväntas även intäktssynergier kunna realiseras tillsammans med Tobii Dynavox specialundervisningsprodukter och bildsymboler.

”Tobii Dynavox och Acapela Group är mycket komplementära bolag med liknande drivkrafter. Båda bolagen har byggts kring exceptionella produkter med ett fokus på att möjliggöra det bästa av liv för personer med funktionsnedsättningar.” säger Rémy Cadic, VD Acapela Group. ”Vi är stolta över vad vi åstadkommit som bolag och ser mycket fram emot ett nytt spännande steg i vår resa, där vi tillsammans med Tobii Dynavox kan accelerera vår produktutveckling och expansionstakt.”

Köpeskilling, villkor och tidplan för förvärvet
Tobii har genom dotterbolaget Tobii Dynavox idag ingått avtal med aktieägare som innehar drygt
80 % av rösterna om att förvärva samtliga aktier i Acapela Group. Resterande aktier kommer att förvärvas genom ett förenklat erbjudande till minoritetsaktieägare samt vid behov en s.k. drag-along process för dessa. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 9,8 MEUR inklusive kassa och skuld och betalas kontant. Acapela Groups nettokassa per 30 september 2021 var ca 2 MEUR. Förvärvet av Acapela Group är villkorat av erhållandet av relevanta myndighetsgodkännanden, genomförd drag-along process samt andra sedvanliga villkor. Affären förväntas slutföras under det första kvartalet 2022.

Inbjudan till konferenssamtal
Ett konferenssamtal med möjlighet till att ställa frågor kommer att hållas imorgon den 29 oktober kl. 09.00 med Tobii Dynavox VD Fredrik Ruben.

Konferenssamtalet nås via denna länk.
 

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.31 CEST den 28 oktober 2021.

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och inriktar sig på applikationsområden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR) och fordonsindustrin. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention – vad vi kallar attention computing. Tobii driver även Tobii Dynavox, världens största leverantör av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar. Tobii Dynavox hårdvaror, mjukvaror och omfattande tjänsteutbud möjliggör för personer med funktionsnedsättning att kommunicera och leva mer självständiga liv. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, inklusive 99 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.