Tobii informerar marknaden om störning i leverantörskedjan

Report this content

Tobii AB (publ) kommunicerar idag att affärsområdet Tobii Dynavox förutspår försenade leveranser av vissa produkter. Detta sker på grund av störningar i distributionskedjan orsakat av den pågående pandemin i kombination med hög efterfrågan på kommunikationshjälpmedlet I-Series. Förseningen beräknas resultera i uppskjutna intäkter om 40-80 MSEK, primärt från andra till tredje kvartalet 2021. Påverkan på koncernens helårsresultat väntas bli obetydlig.

Pandemin har orsakat globala störningar i tillgången på främst LCD-skärmar och i kombination med en hög efterfrågan på I-Serien förväntas en tillfällig störning av leveranserna för Tobii Dynavox. Även om leveranstiderna väntas bli längre så kommer sannolikt effekten på orderingången vara begränsad.

Tobii Dynavox arbetar nära sina leverantörer, kunder och partners för att mildra effekterna av situationen. Kunder som påverkas kommer i största möjliga mån att erbjudas alternativa produkter från Tobii Dynavox medan de väntar på sin I-Series-leverans.

Baserat på den information som finns att tillgå beräknas förseningen resultera i uppskjutna intäkter i intervallet 40-80 MSEK, från främst andra till tredje kvartalet 2021.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20.00 CET den 11 mars 2021.

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com

Prenumerera

Dokument & länkar