Tobii överklagar CMA:s beslut att sälja Smartbox

Report this content

Tobii AB (publ) har överklagat den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s begäran att Tobii avyttrar Smartbox Assistive Technology Ltd. Överklagan har lämnats in till den brittiska myndigheten Competition Appeal Tribunal (CAT). Parallellt med detta fortsätter Tobii avyttringsprocessen av Smartbox i linje med CMA:s beslut.

“Tobii fortsätter avyttringsprocessen av Smartbox i linje med CMA:s beslut. Vi har nu genomfört en detaljerad granskning av deras fullständiga rapport och beslutat att även överklaga beslutet till CAT då vi fundamentalt motsätter oss CMA:s slutsatser. En sammanslagning skulle ha bidragit till ökad innovation och gett fler valmöjligheter till förmån för alla de som har behov av kommunikationshjälpmedel”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii-koncernen. ”Tobii kommer kontinuerligt anpassa sin handlingsplan beroende på hur dessa parallella spår utvecklas”.

Bakgrund
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Tobii betalade ägarna och tillika grundarna 11 miljoner GBP kontant, motsvarande cirka 130 miljoner kronor. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att CMA:s granskning avslutas.

CMA meddelade sina slutsatser från utredningen den 15 augusti och begärde då att Tobii avyttrar Smartbox.

Kontakt

Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 0734 409 862, e-post: ola.elmeland@tobii.com 

Nils Lindhe, VP Corporate Communications, tel: 0768 94 84 84, e-post: nils.lindhe@tobii.com  

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Taggar: