Tobii Pro lanserar ny lösning för läsforskning

Report this content

Tobii Pro, världsledande inom eyetracking-lösningar för beteendestudier, introducerar idag en ny lösning för läsforskning. Detta skapar nya möjligheter för forskare som arbetar med tillämpad läsforskning och utbildningspsykologi. Verktyget kan också användas inom forskning för att detektera avvikande läsmönster, vilket kan bidra med ökad kunskap om diagnoser som exempelvis dyslexi. 

I över hundra år har man studerat ögonrörelser för att få insikt i hur olika individer tar in information. Under årens lopp har  eyetracking blivit ett etablerat verktyg för att objektivt mäta mänskligt beteende inom läs- och språkförståelse, med viktiga tillämpningar inom utbildning och lingvistik. 

Den nya lösningen från Tobii Pro är integrerad i analysmjukvaran Pro Lab och är ett första steg för att stödja läsforskning. Lösningen ger ett mer effektivt arbetsflöde. Detta genom verktyg som automatiserar analysen av områden i texter som är av intresse, exempelvis ord och meningar. En process som annars är tidskrävande att göra manuellt. 

”Det här är en del av Tobii Groups arbete med att utöka vårt erbjudande inom utbildning. Vi ser ett starkt växande intresse för användningen av eyetracking för olika ändamål inom utbildning. Från att undersöka undervisning- och lärandeprocesser, stödja utvecklingen av nya verktyg för bedömning av läsförståelse, till att med hjälp av eyetracking tillgängliggöra utbildning för personer med kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar”, säger Tom Englund, VD affärsområde Tobii Pro.

Den nya lösningen är tillgänglig från och med idag. För mer information, klicka här.

Kontakt

Lina Perdius, Corporate Communications Manager, Tobii Group, tel: 070 018 78 75, e-post: lina.perdius@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com