• news.cision.com/
  • Tobii AB/
  • Tobii publicerar informationsbroschyr relaterat till den föreslagna noteringen av Tobii Dynavox

Tobii publicerar informationsbroschyr relaterat till den föreslagna noteringen av Tobii Dynavox

Report this content

Som tidigare meddelats har styrelsen i Tobii AB (publ) (“Tobii”) föreslagit att en extra bolagsstämma, som ska hållas den 25 oktober 2021, beslutar att dela ut alla stamaktier i Tobii Dynavox AB (“Tobii Dynavox”) till Tobiis aktieägare, med avsikten att därefter notera Tobii Dynavox stamaktier på Nasdaq Stockholm. Information om den föreslagna utdelningen har idag publicerats och kommer att finnas tillgänglig i form av en informationsbroschyr på tobii.com.

Informationsbroschyren presenterar bakgrunden och orsakerna till den föreslagna uppdelningen av Tobii samt en beskrivning av Tobii Dynavox och Tobii exklusive Tobii Dynavox båda verksamheter. Informationsbroschyren introducerar också finansiella mål för Tobii Dynavox och historisk finansiell information för både Tobii Dynavox och Tobii exklusive Tobii Dynavox.

Syftet med informationsbroschyren är att ge aktieägarna en överblick över båda bolagens verksamhet, ekonomiska situation, utdelnings- och noteringsprocessen för Tobii Dynavox, och att användas som grund för beslut från aktieägarna i samband med extra bolagsstämman den 25 oktober 2021.

Tobii Dynavox finansiella mål
Tobii Dynavox finansiella mål är:

  • att öka intäkterna med mer än 10% (valutajusterat) i genomsnitt årligen,
  • att uppnå och behålla en EBIT-marginal över 15%, och
  • att upprätthålla en nettoskuld på 2,5x (± 0,5x) de senaste 12 månadernas EBITDA.

Informationsbroschyren, som har tagits fram i både svenska och engelska versioner, kommer att finnas tillgänglig på https://www.tobii.com/sv/group/investerare/noteringen-av-tobii-dynavox/