Tobiis delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Report this content

Tobii AB (publ) redovisade idag sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Kraftiga lönsamhetsförbättringar i Tobii Dynavox och Tobii Pro.
Försäljningen i kvartalet ökade med 15 procent, eller 8 procent valutajusterat, jämfört med tredje kvartalet 2018. Rörelse­marginalerna i Tobii Dynavox och Tobii Pro ökade kraftigt till 14 respektive 13 procent samtidigt som den externa försäljningen i Tobii Tech fördubblades. Dessutom har vi lanserat två nya viktiga produkter som lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt under lång tid.”

Kvartalet juli-september

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 15 % till 359 MSEK (313) jämfört med tredje kvartalet 2018. Justerat för valutaeffekter var ökningen 8 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69 % (71 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-60).
  Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 30 MSEK (18), Tobii Pro bidrog med 13 MSEK (4) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -73 MSEK (-82).
 • Resultatet per aktie var -0,32 SEK (-0,70).
 • Resultat relaterat till Smartbox redovisas som ”Periodens resultat från avvecklad verksamhet” från om med denna rapport och påverkar inte rörelseresultat på koncern- och affärsområdesnivå. Jämförelseperioder redovisas på motsvarande sätt. Samtliga Smartbox-relaterade poster i balansräkningen redovisas från 2019-09-30 som “Tillgångar som innehas för försäljning” respektive ”Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning”.

Viktiga händelser

 • Dells eyetracking-försedda speldatorer Alienware m15 och m17 började säljas i volym i kvartalet och var drivande för den fördubblade externa försäljningen inom Tobii Tech.
 • På branschmässan Siggraph presenterade Tobii Tech sin Spotlight-teknologi som optimerar möjligheten att endast behandla grafik på hög detaljnivå där användaren fokuserar sin blick. 
 • Den brittiska konkurrensmyndigheten begärde att Tobii avyttrar Smartbox som Tobii förvärvade hösten 2018. Tobii överklagade beslutet.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Tobii Dynavox lanserade nya I-Serien, affärsområdets medicinklassade och ögonstyrda flaggskeppsprodukt.
 • Tobii Pro lanserade Tobii Pro Fusion, en ny portabel och högpresterande eyetracker för forskning. 

VD-kommentar

Försäljningen i kvartalet ökade med 15 procent, eller 8 procent valutajusterat, jämfört med tredje kvartalet 2018. Rörelsemarginalerna i Tobii Dynavox och Tobii Pro ökade kraftigt till 14 respektive 13 procent samtidigt som den externa försäljningen i Tobii Tech fördubblades. Dessutom har vi lanserat två nya viktiga produkter som lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt under lång tid.

Tobii Dynavox levererade en starkt förbättrad EBIT-marginal på 14 procent i det tredje kvartalet. För ett par dagar sedan lanserade vi en helt ny generation av I-Serien, affärsområdets medicinklassade och ögonstyrda flaggskeppsprodukt. I-Serien står för hälften av Tobii Dynavox totala försäljning och lanseringen av nya I-Serien är därför mycket viktig både för affärsområdet och för koncernen som helhet. Nya I-Serien är omgjord från grunden och innehåller en rad innovationer som gör den till den mest lättanvända, stryktåliga och avancerade produkten i sitt slag på marknaden. Lanseringen lägger grunden för fortsatt stark och lönsam tillväxt i affärsområdet under lång tid framåt.
Försäljningstillväxten i kvartalet blev 6 procent. Justerat för valuta var dock försäljningen i linje med föregående år vilket främst förklaras av en lägre försäljning av den tidigare I-Serien i samband med växlingen till den nya produkten.
Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA har begärt att vi avyttrar Smartbox och vi har därför initierat en försäljningsprocess av verksamheten men även överklagat beslutet. Från och med detta kvartal har Smartbox separatredovisats och påverkar inte koncernens eller Tobii Dynavox rörelseresultat. Även jämförelsekvartalen har justerats på motsvarande sätt.

Även Tobii Pro står för en stark förbättring av rörelseresultat i kvartalet. EBIT-marginalen blev 13 procent och försäljningen ökade med 18 procent eller 10 procent efter valutajustering. Efter kvartalets slut lanserades Tobii Pro sin nya portabla och kraftfulla eyetracker för forskning, Tobii Pro Fusion. Produkten gör det enklare för forskare att lämna labbet för att genomföra studier i normala miljöer inom exempelvis beteendevetenskap, psykologi, neurovetenskap och medicin. Analysmjukvaran Tobii Pro Lab, den nyligen lanserade instegsmodellen Tobii Pro Nano, nya Tobii Pro Fusion, toppmodellen Tobii Pro Spectrum och Tobii Pro Glasses 2 utgör tillsammans en bred och industriledande portfölj av portabla, stationära och mobila eyetracking-lösningar för beteendestudier.

Inom Tobii Tech ökade försäljningen till externa kunder med 101 procent eller 86 procent efter justering för valuta. Motsvarande ökningar för den totala försäljningen var 44 respektive 33 procent. I det här kvartalet var det framförallt PC-segmentet och försäljningen av Dells Alienware m15- och m17-datorer som bidrog till försäljningstillväxten medan försäljningen inom Nischapplikations-segmentet och de projektrelaterade intäkterna inom VR var lägre än de brukar vara. Den interna försäljningen minskade, huvudsakligen på grund av den pågående produktväxlingen till den nya I-Serien.
Tobii Tech presenterade sin Spotlight-teknologi på branschmässan Siggraph i slutet av juli, där vi bland annat genomförde en paneldiskussion kring teknologin tillsammans med nVidia och HTC. Spotlight optimerar möjligheten att endast behandla grafik på hög detaljnivå där användaren fokuserar sin blick, vilket till exempel gör det möjligt att maximera grafikprestandan inom Virtual Reality. Detta kallas för ”Foveated Rendering” och är en av huvudanledningarna till att eyetracking är på väg att bli standard inom området. Vi har som tidigare kommunicerats pågående integrationsprojekt med en handfull kunder inom VR och tog under kvartalet viktiga steg framåt både inom pågående projekt och nya samarbeten.

Sammantaget har vi en starkt förbättrad lönsamhet i både Tobii Pro och Tobii Dynavox i kombination med en kraftigt ökad extern försäljning inom Tobii Tech. Vi har också genomfört två viktiga produktlanseringar som lägger grunden för fortsatt stark och lönsam tillväxt under flera år framåt.

Telefonkonferens och presentation
Klockan 13.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern.

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 okt 2019 kl. 07.30 CEST.

Kontakt
Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 0734 409 862, e-post: investor.relations@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.


Taggar: