Tobiis delårsrapport första kvartalet 2017

Report this content

Tobii AB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2017. Kvartalet präglades av fokus på viktiga produktlanseringar i Tobii Dynavox och utökade satsningar inom VR.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

– Det första kvartalet präglades av stora investeringar i produktutveckling inom alla tre affärsområden. Försäljningsmässigt var dock kvartalet svagare i två av de tre affärsområdena och koncernens nettoomsättning minskade med 1 % justerat för valutaeffekter jämfört med motsvarande period 2016.

Kvartalet januari–mars

  • Koncernens omsättning uppgick till 261 MSEK (252), en ökning med 4 %. Justerat för valutaeffekter var förändringen -1 %.
  • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (73 %).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -56 MSEK (-17). Tobii Dynavox bidrog med 20 MSEK (27) och Tobii Pros rörelseresultat var 0 MSEK (6), medan investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -76 MSEK (-49).
  • Resultatet per aktie var -0,57 SEK (-0,29).

Viktiga händelser

  •  Acer presenterade Aspire V17 Nitro, den första bärbara datorn utanför specialiserade speldatorer med inbyggd eyetracking från Tobii.
  •  Tobii Tech offentliggjorde ett tekniksamarbete med Valve kring eyetracking i VR och visade sina första demos i VR-spel.
  •  Tobii offentliggjorde att Johan Wilsby har utsetts till ny CFO. Wilsby kommer att tillträda i juni 2017.
  •  I april lanserade Tobii Dynavox Indi, en ny surfplatta designad för tal och kommunikation, samt Snap, affärsområdets nya symbolbaserade kommunikationsmjukvara.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Delårsrapport Q1 2017.

Denna information är sådan som Tobii AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017, kl. 08.00.

Kontakt:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 750 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Taggar: