Ledningsförändringar i Tobin Properties - Per Alnefelt ny CFO

Tobin Properties breddar ledningsgruppen genom rekryteringen av Per Alnefelt som ny CFO. Per Alnefelt efterträder Johan Varland, en av Tobin Properties grundare, som kvarstår i ledningsgruppen och tillträder tjänsten som transaktionschef med ansvar för projektförvärv och affärsutveckling.

Per Alnefelt kommer senast från Teleperformance där han varit nordisk CFO sedan 2013. Per har mer än 25 års erfarenhet från CFO-roller i en rad olika bolag och management consulting inom CFO-området. Han tillträder sin nya tjänst på Tobin Properties årskiftet 2016/2017.

”Tobin Properties tillväxt innebär att vi har sett ett behov av att bredda ledningsgruppen. Genom att Per Alnefelt ansluter får vi en erfaren CFO med fullt fokus på verksamheten samtidigt som Johan Varland kan gå in i rollen som transaktionschef och säkerställa att vi kan fortsätta hitta och genomföra de projektförvärv vi behöver för att nå våra tillväxtmål”, säger VD Erik Karlin.

Med rekryteringen av Per Alnefelt uppgår Tobins organisation till 20 anställda.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se 

Denna information är sådan information som Tobin Properties är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 12 september 2016 kl. 10.00 CET.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties preferensaktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet Tobin Pref och sedan juli 2016 finns Tobin Properties obligationslån noterad på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Taggar: