Marknadsmeddelande 75/18 - Sista dag för handel med BTA i Toleranzia AB

Report this content

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, TOL BTA, är den 26 mars 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TOL BTA
ISIN-kod: SE0010833350
Orderbok-ID: 46KC
CFI: ESNUFR 
FISN: TOLERANZIA/SH
Sista handelsdag: 26 mars 2018

Stockholm den 21 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se