Toleranzias vd presenterar på Stora Aktiedagen Göteborg

Report this content

Toleranzia kommer att delta på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen Göteborg den 4 november, på Svenska Mässan i Göteborg. Vd Charlotte Fribert kommer att presentera bolaget kl 10.10 och kommer även att finnas på plats för frågor och diskussion därefter.

För program och anmälan gå till Stora Aktiedagen Göteborg 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post:
charlotte.fribert@toleranzia.com 

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar