Tom Tits utbildning av pedagoger kopplas till högre måluppfyllnad i förskolan

Report this content

Det händer mycket bakom kulisserna på Tom Tits Experiment i Södertälje. Förutom den välkända experimentutställningen tar man tillsammans med Södertälje kommun fram kompetensutvecklande aktiviteter för pedagogisk personal i förskolor, skolor och fritidshem.

Sedan många år tillbaka erbjuder Tom Tits fortbildning och kurser för personal i förskola, skola och fritidshem. Vilka lärargrupper som omfattas varierar mellan läsåren. Det här läsåret träffar pedagogerna på Tom Tit bland andra undervisande lärare i kemi, teknik, samhällskunskap, samt personal från kommunens förskolor och fritidshem.

Högre måluppfyllnad i förskolan

Det man nu kan se är att förskoleverksamhetens resultat för området naturvetenskap och teknik har ökat. Ökningen identifieras av Katarina Weidenhaijn, verksamhetschefen för förskola i Södertälje kommun, som ett resultat av samarbetet med Tom Tits Experiment.

En stor andel av förskolornas personal har tagit del av den långsiktiga och kompetenshöjande fortbildningen, vilket skapat en bred grundförståelse och gett tydlig effekt på resultaten.

– Resultaten inom naturvetenskap och teknik har ökat med hela 13 procent mellan åren 2012 och 2018, berättar Viveka Andersson, utbildnings- och programchef på Tom Tits Experiment.

För att bygga vidare på det positiva resultatet erbjuder Tom Tits nu även fortsättningskurser där deltagarna får fördjupa sig ytterligare i små barns lärande och utveckling, inom naturvetenskap och teknik.

Storsatsning på fritidshemmen

Utöver kurser för skola och förskola inleddes förra året en satsning på fritidshemmens pedagoger. Då fortbildades 100 fritidspedagoger under fem halvdagar i digitala kompetenser med fokus på skapande, språkutveckling och rörelse med mål om att öka kvaliteten och måluppfyllnad i fritidshemmens verksamheter. 

–Fortbildningen ger personalen verktyg och tid för pedagogisk utveckling, med fokus på naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och digitala kompetenser. Det här läsåret har vi redan hunnit träffa runt 140 fritidshemspedagoger vid den första av de fem tillfällen som sker denna omgång, berättar Tiffany Alnefelt, pedagog- och programutvecklare på Tom Tits Experiment.

Med en egen läroplan och undervisningsuppdrag står fritidshemmen inför en stor utmaning. Antalet barn som är inskrivna i fritidshem ökar stadigt, i åldersgruppen 6-9 år går 84 procent av barnen på fritids. Den 1 juli 2019 infördes krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Men samtidigt är andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen i Sverige på den lägsta nivån som uppmätts sedan mätningarna började 1995.  

Källa: https://www.skolverket.se/download/18.2a23c2b1698641e369a0a/1555424941513/pdf4085.pdf

Marie Karlsén, marknadschef Tom Tits Experiment Telefon: 08-550 230 30 Mejl: marie.karlsen@tomtit.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Resultaten inom naturvetenskap och teknik har ökat med hela 13 procent mellan åren 2012 och 2018
Viveka Andersson, utbildnings- och programchef på Tom Tits Experiment.