De mest trafikdrabbade städerna i Sverige och Norden (och Europa)

~ Stockholm är den tionde mest trafikdrabbade staden i Europa och den mest trafikdrabbade staden i Norden, visar TomToms andra kvartalsvisa rapport om trafiksituationen i Europeiska storstäder. Den nya rapporten har utökats med ytterligare städer inklusive de svenska städerna Göteborg, Malmö och Uppsala ~

Stockholm, 11 oktober 2012 – TomTom, världens ledande leverantör av positionerings- och navigeringslösningar, släpper nu sin andra kvartalsrapport ”Congestion Index” om trafiksituationen i Europeiska storstäder. Rapporten som är baserad på faktisk hastighetsdata identifierar och analyserar trafiken i mer än 58 större städer i Europa, inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö, de andra nordiska huvudstäderna liksom ett antal ytterligare större städer i Norden.

TomToms rapport visar att Stockholm var den tionde mest trafikdrabbade staden i Europa under det andra kvartalet 2012, vilket är en placering bättre jämfört med den föregående rapporten. Detta beror dock på att den nya rapporten har utökats med fler städer i Europa som exempelvis Istanbul, som toppar listan. Restiderna i Stockholm var i genomsnitt* 30 % (27 %**) längre än jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt, så kallad ”free-flow”. Detta kan jämföras med 57 % i Istanbul, 20 % i Göteborg, 15 % i Uppsala och 11 % i Malmö. Restiderna i Stockholm var vidare hela 67 % (65 %) respektive 78 % (62 %) längre under rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen.

Göteborg, som var den tredje mest trafikdrabbade staden i Norden med i genomsnitt 20 % längre restider, återfinns först på 37:e plats av alla Europeiska städer. Uppsala var med sina 15 % den tionde mest trafikdrabbade staden i Norden och på samma nivå som Helsingfors som kom på 48:e plats av alla 58 europeiska städer i rapporten. Malmö var bland de minst trafikdrabbade städerna både i Norden och Europa, och kom med sina 11 % på 56:e plats i Europa.

Datan visar även att den genomsnittliga extra restiden under rusningstrafik i Stockholm var 43 minuter (38), och att en person som åker minst 30 minuter bil om dagen får sitta hela 96 timmar extra i bilen om året – det vill säga nästan två och en halv arbetsveckor. Detta kan dock jämföras med Istanbul där pendlarna har en extra restid på 64 minuter under rusningstrafik, vilket blir 118 h om året för den som åker minst 30 minuter bil om dagen. För Göteborg var dessa siffror 29 minuter i genomsnitt och 74 timmar på ett helt år, för Uppsala 15 minuter i genomsnitt och 46 timmar på ett helt år, och slutligen Malmö med bara 10 minuter och 32 timmar på ett helt år.

Det totala genomsnittet för trafiken i samtliga undersökta städer i Europa visade ett stockningsindex om 23 % – vilket innebär att restiderna tog i genomsnitt 23 % längre än när trafiken flyter fritt.

De mest trafikdrabbade städerna i Norden, rangordnat utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå, under andra kvartalet 2012 var:

1.   Stockholm, 30 % (10 av 58)
2.   Oslo, 24 % (25 av 58)
3.   Göteborg, 20 % (37 av 58)
4.   Århus, 19 % (NA)
5.   Stavanger, 19 % (NA)
6.   Åbo, 17 % (NA)
7.   Köpenhamn, 17 % (45 av 58)
8.   Bergen, 16 % (NA)
9.   Helsingfors, 15 % (48 av 58)
10. Uppsala, 15 % (NA)
11. Trondheim, 14 %
12. Malmö, 11 % (56 av 58)
13. Odense, 10 % (NA)
14. Tammerfors, 8 % (NA)

De tio mest trafikdrabbade städerna i Europa, rangordnat utifrån genomsnittlig stockningsnivå, under andra kvartalet 2012 var:

1.   Istanbul, 57 %
2.   Warszawa, 45 %
3.   Marseille, 42 %
4.   Palermo, 40 %
5.   Rom, 34 %
6.   Paris, 34 %
7.   Stuttgart. 33 %
8.   Bryssel, 33 %
9.   Hamburg, 32 %
10. Stockholm, 30 %

– Över åren har vi med hjälp av våra många kunder byggt världens största och mest precisa databas över faktiska restider. När vi kombinerar denna databas med vår detaljerade trafikinformation i realtid och navigeringsteknik så kan vi inte bara identifiera trafikstockningar utan även guida förare runt stockningarna via en snabbare rutt. Om bara en procent av förarna tar en annan och snabbare rutt så kommer kapaciteten för hela vägnätet att öka – vilket gynnar samtliga förare liksom samhället och miljön, säger Oscar Otteborn, Nordenchef på TomTom.

*För samtliga resor, under hela dygnet och alla dagar under kvartalet.

**Föregående kvartals siffror inom parantes

TomToms rapport “Congestion Index”, inklusive individuella städers rapporter, finns dels bifogad i detta mail längst ner och den kompletta europeiska rapporten finns att ladda ner på www.tomtom.com/congestionindex.

För mer information kontakta:
Martin Ågren, presskontakt för TomTom i Sverige
Telefon: +46 708 93 50 31
E-post: martin.agren@hkstrategies.com

Om rapporten Congestion Index
TomToms rapport “Congestion Index” är världens mest precisa barometer av trafikstockningar och trögflytande trafik i storstäder. Indexet är unikt och är baserat på historisk faktisk hastighetsdata från bilar som kört i vägnätet under perioden. Datan från navigatorerna är anonymt insamlad och med medgivande. TomToms trafikdatabas innehåller mer än fem biljoner datamätningar och det tillkommer omkring fem miljarder mätningar varje dag. Datan i undersökningen är baserad på historisk faktiskt hastighetsdata från bilar som kör i vägnätet under perioden. Metodiken i rapporten jämför restiden under tider då trafiken flyter fritt (”free flow”) med restider under rusningstrafik. Skillnaden uttrycks i en procentuell ökning av restiden. Indexet inkluderar hela vägnätet och data från alla tider på dygnet och alla dagar under perioden, och kan jämföras med data från föregående år. Städerna är samtliga storstäder i Europa liksom städer med mer än 800 000 invånare. Rapporten innehåller mer detaljerad information om de olika städerna trafiksituation som exempelvis den värsta dagen, genomsnittlig ”free flow”-hastighet, hur mycket extra tid som bilförarna kör.

Om TomTom 
Grundat 1991, TomTom (AEX:TOM2) är världens ledande leverantör av positionerings- och navigationsprodukter och tjänster för bilar med fokus på att förse alla förare med världens bästa navigationsupplevelse. Med huvudkontor i Amsterdam har TomTom 3500 anställda och säljer sina produkter i över 40 länder. Våra produkter omfattar portabla navigatorer, integrerade infotainment-system för bilar, styrsystem för fordonsflottor, kartor och realtids-tjänster som det prisbelönta TomTom HD Traffic. För världens mest uppdaterade ruttplanerare, inklusive trafikinformation i realtid, besök gärna www.routes.tomtom.com

För mer information besök oss gärna på www.tomtom.com.

Taggar: