Avslut av Mentorsavtal för TopRight

Report this content

TopRight Nordic AB (publ) har meddelat sin mentor Eminova Fondkommission att man avslutar avtalet.

TopRight har som skyldighet att i avtalet med Nordic Growth Market att anlita sk Mentorskap under de 2 första åren av perioden som bolaget handlas på NGM MTF listan. Detta har varit mycket bra och betydelsefullt för bolaget under denna period. Per den 15 december kommer TopRight inte behöva uppfylla detta åliggande längre varvid bolaget väljer att avsluta avtalsförhållandet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail,
anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM:s handelsplattform Nordic MTF.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6, 115 26 Stockholm, +46(0)8 530 300 50, www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar