Beslut att emittera aktier för ingångna förvärv

Report this content

Styrelsen i TopRight Nordic AB har beslutat i enlighet med beslut och erhållet mandat på extrastämma 2019-10-15 att emittera aktierna för att erlägga likvid till förvärvade bolag.

Aktier i TopRight, befintligt antal                   17.523.252

för TD Light Sweden AB   kurs 3,30 SEK       1.515.152
för Visual Solutions AB     kurs 5,00 SEK          140.000

för Ferm & Persson AB     kurs 3,30 SEK          909.092

Nytt antal efter registering                         20.087.496

Aktierna kommer registreras utan dröjsmål under november, när registrering fullbordats kommer detta pressmeddelas.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic®
TopRight Nordic arbetar med Pro-AV lösningar, modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019, kl. 10.00 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar