Beställningar på 4,7 MSEK till TopRight inom klimat- och affärssmart LED belysning

Report this content

Smart-techbolaget TopRight Nordic har fått flertalet beställningar gällande ny energismart LED belysning, SMART LEDTM. Det samlade ordervärdet ligger på ca 4,7 MSEK.

TopRights SMART LEDTM är ett hett område nu. Flertalet kunder har upptäckt vilken energibesparing en konvertering till SMART LED®️ innebär. Några av dem som insett det klimatsmarta och affärssmarta med att övergå till den här lösningen är Catena Arena, InkClub, Frigoscandia och danska FaiTrans. Akademihallen, på Rögles hemmaplan Catena Arena, byter till TopRight SMART LEDTM och åstadkommer en energibesparing på ca 65% jämfört med sin tidigare belysning. InkClubs stora lager och huvudkontor konverterar befintlig armatur till SMART LEDTM med en optimal energibesparing på ca 70%.

EU-direktivet som förbjuder all produktion och försäljning av kvicksilverbaserade lysrör fr.o.m. sept. 2023 medför att efterfrågan på LED lysrör nu börjar öka markant. TopRight har utvecklat klimatfrämjande och affärskloka SMART LEDTM lösningar som gör bytet av gamla lysrör till mer energieffektiva LED lysrör möjligt.

”Ishallar, tunnlar, lagerlokaler och butikslokaler. Vi ser nya projekt utvecklas samt att befintliga kunder ökar på sina tidigare beställningar, vilket visar både på ett stort förtroende för oss och värdet av de smarta lösningar vi levererar. Det här viktiga området är i en enormt expansiv fas just nu”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

SMART LEDTM
Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta belysningslösningar – kostnadseffektiva, energisnåla hälsosamma och miljövänliga. Det gör det möjligt att skräddarsy din ljusmiljö. Design och integration, dimbarhet, justering av ljustemperaturen och närvarostyrning är några delar som vi har lösningar på.

Energibesparingen för belysning är cirka 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. LED-lysrörens mångfaldiga livslängd jämfört med traditionella lysrör, innebär märkbart lägre drift- och underhållskostnader för belysningen. Besparingen betalar installationen på mycket kort tid, vanligtvis under två år.

 

Läs mer på www.toprightnordic.com

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Moberg, affärschef för TopEnvironment på 073-506 71 65 eller via mail, tobias.moberg@toprightnordic.com

 

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

 

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2022, kl. 08.30 CET.

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar