Byggfokus ger order till HISAB, ett helägt dotterbolag till TopRight

Teknikföretaget HISAB har fått en beställning på att leverera tekniklösning till Byggfokus projekt, Toleredsskolan i Göteborg. Ordervärdet är ca 5,8 Mkr.

Leveransen omfatta en komplett stomsmidesleverens och kompletteringsssmide i form av trappor och räcken på Byggfokus Entreprenads projekt Toleredsskolan i Göteborg där Göteborgsstad Lokalförsörjningsförvaltningen är beställare. Beställningen i detta projekt är på 5,8 Mkr för HISAB.

”Vårt första jobb för Byggfokus och grymt kul. Byggfokus är sedan tidigare en viktig kund för vårt andra bolag, Ferm & Persson. Att vi kan ta åt oss helheten och nå synergieffekter med våra olika bolag i koncernen ger mycket god kundnärvaro och grund för långsiktiga relationer. säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Installationen sker under Q3 2020 och ordervärdet för HISAB är 5,8 Mkr.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020, kl. 14.05 CET. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, patrick@hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Idag finns kunderna inom fartygs- och byggbranschen, industri, infrastruktur och samhälle.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar