Göteborgs Hamn ger order till HISAB, ett helägt dotterbolag till TopRight

Teknikföretaget HISAB har fått en beställning från Göteborgs Hamn/Veidekkes projekt ombyggnad kajplats Skandiahamnen i Göteborg. Ordervärdet är 3,3 Mkr.

Leveransen omfattar ståldetaljer för ombyggnation av kajplats Skandia Hamnen i Göteborg för att möta ökad efterfrågan på godshantering. ”En komplex miljö att verka i där vår erfarenhet och kompetens är helt avgörande faktorer som gör att vi fått förtroendet igen.”  säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Installationen sker under  2020 och ordervärdet för HISAB är ca 3,3 Mkr.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com
Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, patrick@hisab.nu

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020, kl. 14.00 CET.  

 
TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.         

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Idag finns kunderna inom fartygs- och byggbranschen, industri,

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6, 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar