Holst Entreprenad ger order till HISAB, ett helägt dotterbolag till TopRight

Report this content

Teknikföretaget HISAB har fått en beställning på att leverera tekniklösning till Holst Entreprenad i Jönköping. Ordervärdet är 4 Mkr.

Leveransen omfattar en tekniklösning och tillverkning av ståelement till vägbro på Holst projekt, Slottsbron där Jönköpings kommun är beställare. Ordervärdet i detta projekt är 4 Mkr för HISAB.

”Vi har samarbetat och levererat vid ett flertal tillfällen tidigare åt Holst. Detta projekt är  direkt inget standardjobb och här sätts vår förmåga på ordentligt prov. Att vi återigen får uppdrag från Holst är en kombination av tidigare utförda leverenser, vårt långa yrkeskunnande och höga servicenivå”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Installationen sker under Q3 2020 och ordervärdet för HISAB är 4 Mkr.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, patrick@hisab.nu

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020, kl. 10.30 CET.  

 
TopRight Nordic

TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.         

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Idag finns kunderna inom fartygs- och byggbranschen, industri, infrastruktur och samhälle.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar