Kommuniké från extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 28 oktober 2021 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som togs vid stämman.

Beslut fattades om val av ny revisor till följd av allvarlig ögonsjukdom. Ny huvudansvarig revisor är Urban Johansson från We Audit Sweden AB. Beslut fattades om ett bemyndigande för Styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler med avvikelse av aktieägarnas företrädesrätt på marknadsmässiga villkor, dock maximalt 30% av antalet utestående aktier.

Stockholm 28 oktober 2021

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com


TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.


 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                    
115 26 Stockholm                                                                           
+46 (0) 8-530 300 50
www.toprightnordic.com                                                

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50
www.toprightnordic.com

Prenumerera

Dokument & länkar