Kvibergs Park lägger tilläggsorder till Ferm & Persson, helägt dotterbolag till TopRight

Report this content

TopRights helägda dotterbolag Ferm & Persson har från Flodens Byggnads aktiebolag fått uppdraget att leverera glaslösningar till Kvibergs Parks nya is- och sporthall. Slutkunden är Göteborgs Stad och ordervärdet är ca 2,1 Mkr med option på ytterligare ca 700 tkr.

I Kvibergs Park, som gränsar till Gamlestaden, Utby och Kortedala i nordöstra Göteborg, finns sedan tidigare många idrottsanläggningar men också skolor och föreningsverksamheter. Nu har bygget av en ny is och sporthall börjat. När staden växer behöver också utbudet av idrottsanläggningar öka. Ett positivt tillskott för Göteborg, men också specifikt för Kvibergs Park som i och med detta fortsätter att utvecklas till ett centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning.

“En tilläggsorder på glaslösningar till redan beställt arbete visar på TopRights förmåga att leverera avancerade stål- och glaslösningar. Fler och fler kunder upptäcker fördelarna att handla upp både stål och glaslösningen med gemensam samordning. Det visar på vår unika förmåga att vara en partner i viktiga projekt där vi med vår erfarenhet kan leverera komplexa lösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Ferm & Persson har nu fått uppdraget att ansvara för glaslösningar. Ordervärdet är 2,1 Mkr med option på ytterliggare 700 tkr. HISAB har tidigare fått uppdraget att ansvara för detaljprojektering och konstruktion av en komplett stål- och betongstomme. Den totala beställningen till HISAB och Ferm & Persson är nu på 14,6 Mkr med option på ytterligare ca 5,7 Mkr.

Läs mer på toprightnordic.com
För ytterligare information vänligen kontakta:

Shaho Balbas, affärschef för Ferm & Persson AB 0724-54 47 43 eller via e-post, shaho.balbas@fpglas.se
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2021, kl. 08.30 CET.
 

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solutions och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Inom affärsområdet TopConstruction möts innovation och tradition. Med kompetens från dotterbolagen HISAB och Ferm & Persson skapas konstruktionslösningar med glas eller stål i fokus, där ny teknik smälts samman med befintlig och skapar högkvalitativa innovativa helhetslösningar.

Avancerade stålkonstruktioner, glasfasader, ljudbarriärer eller anpassade interiörer. Som helhetspartner projekterar, konstruerar, levererar och installerar vi allt inom glas och stål. Vi förverkligar designidéer, restaurerar kulturbyggnader, genomför ”total makeovers” av byggnader, skapar smarta interiörlösningar, bygger ljudbarriärer, löser komplicerade stålarbeten och utvecklar avancerade konstruktionslösningar för infrastruktur, fartyg, industrianläggningar, raffinaderier och broar. Oavsett om det handlar om nytillverkning, ombyggnation eller reparationer.

Tekniska nyheter inom energibesparing och miljö vävs successivt samman med traditionella konstruktionslösningar. Våra samarbeten kännetecknas av projektorienterade uppdrag med individuell kundanpassning.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                   
115 26 Stockholm                                                        
+46 (0) 8-530 300 50
www.toprightnordic.com                                             

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda            
+46 (0) 8-530 300 50
www.toprightnordic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar