Organisationsförändring sänker kostnadsmassan med 4 MSEK

TopRight har under sommaren genomfört en anpassning av sin organisationsstruktur. Förändringen är ett naturligt steg och möjliggörs då vi kliver in i en delvis förändrad strategi där vi nu etablerat oss på marknaden och inte behöver i samma utsträckning uppsöka våra potentiella kunder. 

TopRight har också outsourcat och effektiviserat finans/ekonomi och HR funktionen vilket möjliggörs av den förändrade strukturen i bolaget.

I samband med ovan förändringar har bolaget identifierat och genomfört förändringar av kostnadsstrukturen som påverkar lönsamheten positivt om 4 MSEK årligen med effekt hösten 2018.
Totalt innebär förändringen en minskning inom säljorganisationen med tre personer och inhyrd konsult. Inom ekonomi blir minskningen 1 person.
Vi ser inte att våra finansiella mål påverkas, det blir bredare säljkanaler men mindre personalbörda för Topright. 

Att vi löpande i takt med bolagets utveckling anpassar vår struktur är naturligt. Vår produktionsenhet i Kina och etablering i UK påverkas inte utan nu samlar vi operations under samma struktur vilket gör att vi förstärker vår förmåga att exekvera strategin. Säger Anders Myrbäck VD  

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

Styrelsen för TopRight Nordic AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com
   

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar