Peab lägger stort uppdrag på HISAB, helägt dotterbolag till TopRight

Report this content

TopRights dotterbolag HISAB har fått en prestigeorder av Peab, i samband med att Trafikverket uppgraderar sina färjeläger på Björkö, Hönö och Lilla Varholmen i Göteborg. Ordervärdet ligger på ca 5,5 Mkr.

Hönöleden i Göteborg är Sveriges mest trafikerade färjeled, med ca 10 000 resenärer dagligen.Trafikverket Färjerederiet som bedriver kollektivtrafik här, liksom i hela landet, satsar nu på att förnya och öka tillgängligheten genom att uppgradera färjelägena vid Lilla Varholmen, Björkö och Hönö. I samband med det har HISAB fått uppdraget från Peab, som är huvudentreprenör, att ansvara för nya anslutningselement, bl a ramper och bryggor i stål, för de tre färjelägena.

HISAB tar ett helhetsgrepp om projektet och anlitas tack vare sin kompetens, erfarenhet av liknande arbeten samt sin förmåga att ta totalansvar för avancerade uppdrag. HISAB har sedan tidigare ett mycket gott samarbete med Peab och har även gjort flertalet andra uppdrag för Trafikverket.

Lilla Varholmen är en viktig hub för alla pendlare på Björkö, Hönö, Rörö och Fotö. Intresset för att bo i skärgården, med Västkustens fantastiska natur rakt utanför dörren, har på senare år ökat. Men redan 1967 började Vägverket trafikera sträckan mellan Lilla Varholmen och Björkö.

”Det är något speciellt med att få medverka till att skapa en bättre infrastruktur. Att dessutom få bidra till att människor kan bo i Göteborgs magiska skärgård och samtidigt pendla till arbeten i staden, ligger mig som göteborgare extra varmt om hjärtat. HISABs tekniska spetskompetens möter här den klassiska färjetrafiken, ny teknik smälts samman med befintliga lösningar, innovation möter tradition helt enkelt. Det är även ett att våra kärnbegrepp på TopRight. Stolt är jag att vi, ihop med Peab, får göra detta viktiga jobb”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Projektet beräknas starta under Q1 2021 och slutförs under Q3 2021. Byggentreprenör och beställare är Peab med uppdragsgivare Trafikverket Färjeredieriet. Ordervärdet för HISAB ligger på ca 5,5 Mkr.

Om Trafikverket Färjerederiet
Färjerederiet, som är en del av Trafikverket, är Sveriges största rederi och har ansvar för att bedriva kollektivtrafik till sjöss i hela landet. Som samhällsbyggare utvecklar och förvaltar man smart infrastruktur varje dag, i samverkan med andra aktörer. Syftet är att underlätta livet i hela Sverige, med visionen om att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Om Peab
I drygt sextio år har Peab varit en viktig aktör inom samhällsbyggnad. Med allt från skolor och bostäder till idrottsarenor, vägar och stadshus har man bidragit till att utveckla hela samhällen. De unga bröderna, Mats och Erik Paulsson, lade 1959 grunden till Peab, som idag är Sveriges största, och ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 17 000 medarbetare fördelade över Sverige, Norge, Finland och Danmark. Med en vision om att vara Nordens samhällsbyggare, lägger Peab fokus på att bygga framtidens hållbara samhälle genom engagemang och ständig utveckling. Som främsta ledstjärna har man total kvalitet i alla led av byggprocessen.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och samhälle. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail,
anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021, kl. 10.30 CET.  

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

Taggar:

Prenumerera