Serneke lägger uppdrag för Oceanpiren på TopRight

Report this content

TopRights dotterbolag HISAB har från Serneke Sverige AB fått uppdraget att leverera utsmyckningsdetaljer i stål till Oceanpiren i Helsingborg där slutkunden är Helsingborg Stad. Ordervärdet är på ca 7,6 Mkr.

I Oceanhamnen i Helsingborg utvecklas en helt ny stadsdel byggd på öar, med kvaliteter utöver det förväntade. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. Mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia.

 

“Ett riktigt bra samarbete med Serneke som nu utvecklas vidare och nu med Oceanpiren där uppdraget omfattar utsmycknings detaljer i stål. Det ställer höga krav på oss och det visar på vår unika förmåga att vara en partner i viktiga projekt och där vi med vår erfarenhet kan leverera komplexa lösningar. Det ligger helt i linje med vår devis att se möjligheter istället för hinder”, säger Anders Myrbäck, CEO på TopRight Nordic. 

TopRights dotterbolag har fått uppdraget att ansvara för stål- och smideslösningar där Serneke Sverige AB är byggentreprenör och vår beställare. Arbetet kommer starta under Q4 2021 och ordervärdet är ca 7,6 Mkr.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrick Csizmadi, affärschef HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

 

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

 

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021, kl. 13.15 CET.  

 

Läs mer på www.toprightnordic.com

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Solrød Center 65
1 TV DK-2680 Solrød Strand 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar