• news.cision.com/
  • TopRight Nordic AB/
  • TopRight har ingått en avsiktsförklaring om en potentiell försäljning av Axén & Grönqvist AB samt verksamheten i Ferm & Persson AB

TopRight har ingått en avsiktsförklaring om en potentiell försäljning av Axén & Grönqvist AB samt verksamheten i Ferm & Persson AB

Report this content

Stockholm 31 januari 2023

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) (”TopRight”) har idag ingått en icke bindande avsiktsförklaring med Ryds Glas AB om försäljning av samtliga aktier i Axén & Grönqvist AB (”A&G”) samt verksamheten i Ferm & Persson AB (”F&P”). A&G säljer och monterar brand- och säkerhetsdörrar, entrépartier i aluminium och liknande lösningar. F&P bedriver glasmästeriverksamhet och utför därmed sammanhängande metallarbeten.

 

Avsiktsförklaringen har ingåtts med Ryds Glas AB som potentiell köpare. Det indikativa budet för 100 % av aktierna i A&G uppgår till 2,2 MSEK att justeras beroende på förändringar av bolagets egna kapital fram till tillträdesdagen. Köpeskillingen för verksamheten i F&P kommer baseras på värdet av de övertagna tillgångarna i form av lager, pågående arbeten och inventarier med avdrag för övertagen semesterlöneskuld. Det indikativa budet och avsiktsförklaringen är icke-bindande och villkorat av att parterna ingår för transaktionerna bindande avtal. Parternas mål är att slutföra transaktionerna senast under andra kvartalet 2023.

 

Försäljningen av A&G och F&P är ett beslut taget i samband med en översyn av bolagskoncernen TopRights strategi.

 

”Vår strategi handlar om att agera, inte vänta. Om att våga, inte ducka. Den inställningen driver oss framåt i både affärer, företagsförvärv och vid försäljning. Givet den kraftigt förändrade marknadssituation vi idag upplever inom byggbranschen, är TopRights beslut att koncentrera vår kraft på de områden där vi är som starkast och som ligger närmast vårt affärsuppdrag – att förverkliga innovativ teknik. F&Ps samt A&Gs verksamheter kommer att må bra av att tillhöra en professionell koncern där glasets möjligheter är i fokus. TopRight å andra sidan, kommer må bra av att satsa på de områden där vi utmärker oss och där vi vuxit oss starka på marknaden – inom innovativ digital teknik och smart ljus”, säger Anders Myrbäck VD på TopRight Nordic.

 

 

 

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023, kl. 13.00 CET.  

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD

0703-32 30 07

anders.myrback@toprightnordic.com

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t.ex. vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag m.fl. Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar. Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

Stockholm
TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

Göteborg
TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar