TopRight i partnerskap med Dafo Brand

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har fått flera order från räddningstjänsten i Sverige på aktiva farthinder som skapar en säkrare arbetsmiljö i trafiken. För att stärka försäljningen mot bland andra räddningstjänsten blir Dafo Brand ny partner till TopRight.

Dafo Brand  blir en viktig kanal, återförsäljare och distributör mot kund av TopRights produkter inom området Safety.

Med sitt sortiment inom BRIGHT Safety™ erbjuder TopRight en helt ny dimension av säkerhet på våra vägar. Vissa miljöer ställer extra höga krav på säkerhet, som till exempel en olycksplats i mörker eller vägarbete i snö och dimma. Där jobbar yrkesgrupper som är extra utsatta och som riskerar sina egna liv för att rädda andras.

Att skapa uppmärksamhet och vara synlig är en oerhört viktig säkerhetsåtgärd. Med aktiva varselvästar, trafikband, blinkande farthinder, upplysta varningstält och hjälmar med ljus kan en olycksplats snabbt skapa markant bättre synlighet.

Ljuset i TopRights BRIGHT Safety-produkter har unik synbarhet i mörker, genom dimma, rök och regn. Flytande ljus av tekniken elektroluminiscent ger supertunna, böjbara, stöttåliga och energisnåla säkerhetslösningar.

Produkterna har testats och utvärderats i nära samarbete med Trafikverket och Räddningstjänsten.

”Det nya parternskapet med Dafo är en del av vår tillväxtstrategi för BRIGHT Safety. Dafo har bra ingångar mot räddningstjänstern i Sverige och ett professionellt kunnande som är högintressant för oss. Tillsammans kan vi skapa nya lösningar som utvidgar och utvecklar marknaden”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

”Vi har en vilja att driva utvecklingen framåt och samarbetet med TopRight bidrar till Dafos position på marknaden som en innovativ partner. Våra produkter är ofta förstahandsvalet för våra kunder så att vi nu integrerar produkter med aktivt ljus som ökar säkerheten för utsatta yrkesgrupper är en strategisk breddning av vår affärsverksamhet”, säger Ulf Ek, affärsområdeschef på Dafo Brand.

Dafo Brand
Har sedan starten år 1919 utvecklats till ett modernt och högteknologiskt företag. 
Med över 95 års branscherfarenhet är Dafo idag Nordens största leverantör av brandskydd och räddningsmateriel. Dafo är ett svenskägt familjeföretag med den huvudsakliga verksamheten i Norden.

Fakta BRIGHT Safety från TopRight Nordic:
Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök.

Läs mer på www.toprightnordic.com

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

https://toprightnordic.com/nyheter/2017/5/15/svt-rapport-om-varningsljusen-som-ska-radda-liv 

https://www.motormannen.se/om-oss/opinion-och-paaverkan/pressrum/pressmeddelanden/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com                   

Ulf Ek, Affärsområdeschef, Dafo Brand AB på 0705-78 50 17 eller via mail, ulf.ek@dafo.se
               

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar