TopRight Nordic AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2019

Report this content

Tillväxten ger TopRight styrka och lönsamhet

 • Bekräftade order från kund fram till 2019-06-30 är 45 mkr
 • Förvärven som gjorts integreras i organisationen och medför att rullande 12-månaders omsättningen kommer uppgå till ca 90 Mkr
 • Samtliga bolag förväntas vara kassaflödespositiva och lönsamma
 • Utvecklingsavtal inom Pro-AV med elbilstillverkaren Polestar på 3 år skapar global leveransförmåga och utvecklingen förväntas fortsätta
 • Försäljningen står på allt fler ben med ljus, glas, Pro-AV och säkerhet
 • SMART Glas karaktäriseras av fler och större projekt, nya kunder och repeat affärer
 • BRIGHT Safety har fyra stora projekt med långt gånga förhandlingar – i Sverige, Norge, England och Kina
 • SMART LED belysning inom premium segmentet av ljusrör utvecklas mycket väl med både ekonomiska, miljömässiga och lagstiftande drivkrafter
 • Ekonomin säkerställd genom slutförda nyemissioner

Finansiell översikt

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari – 30 juni var 10,3 mkr
 • Rörelseresultatet upp till +3,75 Mkr
 • Periodens resultat uppgår till +2,9 Mkr
 • Nettoomsättningen för perioden 1 april – 30 juni var 6,3 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgår till +1,5 Mkr
 • Periodens resultat efter skatt var +1,2 Mkr

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 aug 2019, kl. 13.00 CET.

Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor är Eminova Fondkommission AB.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail,anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar