TopRight Nordic expanderar inom PRO-AV för att möta efterfrågan från kunder

Report this contentLjusteknikföretaget TopRight Nordic satsar och utvecklar sig inom PRO-AV. Dels genom förvärv och rekrytering av nyckelpersoner men också genom ett utvecklat samarbete med Special-Elektronik AB. Allt detta för att möta efterfrågan och tillväxten inom PRO-AV. Ett 3-årigt utvecklingsavtal med Polestar banar väg men också ett flertal andra kunder såsom Volkswagen, DIN Bil och BIG Travel öppnar upp för expansionen.

Visual Solutions förvärvades i juni, ett bolag med spetskompetens och lång erfarenhet inom PRO-AV och global projektledning. Oscar Ekström tillträder nu som projektledare och kommer att ansvara för alla kundprojekt.

För att ytterligare förstärka organisationen har vi rekryterat Niclas Nylén, tidigare ägare av Progenta. Niclas tillträder nu som produktionsledare och AV-Specialist och kommer med sin kompetens att öka vår leveransförmåga.

”Vårt samarbete med Specialelektronik utvecklas vidare och är en del av vår tillväxtstrategi för PRO-AV och SMART Glas®. Special-Elektronik har lång erfarenhet och hög teknisk kompetens inom AV-lösningar som är högintressanta för oss. Vi har samarbetat sedan flera år och fortsätter utveckla detta vilket gör att vi är väl rustade och vår ambition och målsättning är naturligtvis att växa kraftigt inom detta område”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Läs mer på www.toprightnordic.com/nyheter

https://toprightnordic.com/nyheter/topright-nordic-tecknar-leveransavtal-med-polestar-for-framtida-locations

https://toprightnordic.com/nyheter/topright-nordic-sakrar-order-till-internationell-fordonstillverkare

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com 

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med PRO-AV, modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ) 
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com 

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar