TopRight och Säker Bärgning i samarbete om vägsäkerhet

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har inlett ett samarbete med Säker Bärgning, som verkar för att öka säkerheten vid bärgning.TopRight utvecklar och säljer ljusprodukter som bland annat ökar säkerhet på vägar. Inom trafiksäkerhet har bolaget produkter som ökar säkerheten vid arbete på och vid vägar, till exempel aktiva varningsskyltar, lysande väghinder och Ljusband som leder trafik.

Produkterna kan ses på flera hundra meters avstånd och lyser utan att blända. Tekniken som används heter elektroluminiscent (EL).

”Vi delar en vision – att öka säkerheten och skapa en tryggare och ljusare värld. Det känns mycket värdefullt för TopRight att etablera ett samarbete med Säker Bärgning”, säger TopRights VD Anders Myrbäck.

”Vi vill ha ett framåtriktat samarbete, där vi tillsammans utvecklar branschen genom ny teknik och nya lösningar som ökar säkerheten för dem som arbetar på väg”, säger Hans C Nilsson på Säker Bärgning.

TopRights innovativa teknik för säkerhet på väg och SMART glas har nyligen uppmärksammats av bland andra SVT Rapport och Dagens industri:

https://toprightnordic.com/nyheter/2017/5/15/svt-rapport-om varningsljusensom-ska-radda-liv

http://www.di.se/nyheter/varningsljus-pa-ngm/ 

Fakta Säker Bärgning:
Dagligen utsätts bärgare för livsfara när de hjälper nödställda längs vägen. Trafikanter passerar förbi i hög hastighet och riskerar att köra på fordonen uppställa på eller vid sidan av vägen.
Bärgarnas situation på vägen är ohållbar. Målet är att skapa opinion och ställa krav på ansvariga myndigheter om tydlig reglering. Rött roterande ljus för bärgare med karosskod 91. Vid rött roterande ljus får bärgningsområdet passeras i högst 40km/h samt möjlighet för bärgare att skylta om och placera ut tillfälliga farthinder.

Nätverket SB bildades januari 2017 för att skapa opinion om arbetssituationen och skyddsåtgärder för bärgare längs Sveriges vägar. Antalet följare av Säker Bärgning är 7300 personer. 

https://m.facebook.com/notes/s%C3%A4ker-b%C3%A4rgning/f%C3%B6rslag-till-%C3%A4ndring-f%C3%B6r-b%C3%A4rgare/826084614218513/ 

Fakta TopRight Nordic:
TopRight Nordic är ett svenskägt innovativt företag som arbetar med modern ljusteknik och digitalt glas. TopRights lösningar skapar flexibla glasmiljöer, förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via email, anders.myrback@toprightnordic.com

Hans C Nilsson, grundare för Säker Bärgning på 072-729 26 88 eller vial email, natverket.sb@gmail.com

”Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.” 

TopRight Nordic AB Taptogatan 4
115 26 Stockholm +46(0)70 332 30 07 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar