TopRight publicerar en videointervju med anledning av budet på ChromoGenics

Report this content

TopRight Nordic avviserade den 3 mars ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna av serie TO3 i ChromoGenics AB.

Bolaget presenterar idag en intervju VD Anders Myrbäck berättar och förtydligar varför TopRight vill förvärva bolaget, synergier och värdet för respektive bolags aktieägare.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

”Ensam är inte stark, men tillsammans blir vi större än summan av oss två. Det är precis det som är synergieffekter. Skalfördelar, effektivare beläggning på produktionsanläggningar, samlad administration, korsförsäljning, ökad varumärkeskännedom - det finns många möjliga synergier men de kommer inte av sig självt. Erfarenhet av tidigare förvärv säger oss att framgångsnyckeln ligger i vår förmåga att realisera dem, genom att prioritera synergierna tidigt och göra dem till en del av vår strategiska plan. Att direkt identifiera dem och engagera rätt personer som implementerar och utvärderar” säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Grundläggande är såklart att förvärvet ligger rätt mot vår vision: Att förverkliga innovativ teknik och skapa en smartare värld.

ChromoGenics dynamiska glasteknik är precis detta – innovativ, effektiv och smart för både företag och jorden. TopRight har kompletterande teknik och kunskap, men framförallt den komponent som kommer göra den största skillnaden – förmågan att förverkliga.

Tillsammans kommer vi förändra glas- och byggmarknaden och ta en framträdande position. TopRights styrka ligger i vårt affärsmannaskap att vår förmåga att bygga broar mellan teknik och kundanpassade lösningar. Genom vårt breda erbjudande, vår kompetens och vårt driv är vi en proaktiv partner som kommer tidigt in i processen hos våra kunder. Det är avgörande för vår framgång och även för ChromoGenics utveckling. Tillsammans bildar vi en stark bolagsfamilj – för marknaden och för världen.

Styrelsen i ChromoGenics skriver i ett pressmeddelande att sysselsättningen i Uppsala kommer påverkas negativt och att ledningsfunktioner kommer flyttas till Göteborg. Det är inte avsikten utan TopRight ser absolut en ökad styrka i att utveckla verksamheten i Uppsala och integrera med hela den gemensamma supply chain inom området SMART Glas.  

Ett showroom likt det som nu skapas i Göteborg planeras byggas i Uppsala. Koordination med koncernens samtliga bolag avses ske löpande digitalt. Målet är att tillföra säljresurser för en kommande expansion av ChromoGenics produkter internationellt.

TopRights styrelse och ledning representerar tillsammans 25,8% av aktierna i TopRight. Det innebär ett starkt incitament för att utveckla TopRight vidare.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021, kl. 10.00 CET.  

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

Viktig information
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar