TopRights helägda dotterbolag HISAB får order från Peab

Report this content

Peab Anläggning lägger en tilläggsbeställning på TopRights dotterbolag HISAB. Uppdraget är en rörentreprenad till St1s miljöcertifierade raffinanderi i Göteborg där man nu utvecklar en ny vätgasanläggning för att öka sina volymer av förnybara drivmedel. Peab är huvudentreprenör och ordervärdet för HISAB ligger på 945 tkr.

För energiföretaget St1 är systematiskt miljöarbete en självklar del av arbetet på raffinaderiet. Därför investerar man nu i uppbyggnaden av en ny vätgasanläggning i syfte att få fram ännu större volymer av förnybara drivmedel. HISAB, med sin spetskompetens inom stålkonstruktioner, har fått uppdraget att utföra en rörentreprenad i samband med utvecklandet av den nya vätgasanläggningen, som är ett del i att förverkliga framtidens klimatsmarta drivmedel. Arbetet innebär att prefabricera rör som sedan monteras på plats.

”Vi har ett långtgående gott samarbete med Peab. HISABs erfarenhet av att jobba i känsliga processindustriområden tillsammans med vår ambition om att alltid arbeta i teknikens framkant, vågar jag påstå är avgörande för den här typen av avancerade uppdrag”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Projektet pågår under Q2-Q3 2021. Byggentreprenör och beställare är Peab med uppdragsgivare St1. Ordervärdet för HISAB ligger på 945 tkr.

Om ST1
St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Målet är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Därför är miljöarbetet St1s mest prioriterade område. St1s eget raffinaderi i Göteborg är ett av världens mest energieffektiva. Varje år levereras cirka 660 GWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 70.000 bostäder, dvs ungefär vart fjärde hushåll i Göteborg. Detta möjliggörs av världens största anläggning för återvinning av avfallsvärme. Redan 1997 blev man miljöcertifierad och har sedan dess investerat tugnt i produktion för bästa miljöklass. 

Om Peab
I drygt sextio år har Peab varit en viktig aktör inom samhällsbyggnad. Med allt från skolor och bostäder till idrottsarenor, vägar och stadshus har man bidragit till att utveckla hela samhällen. De unga bröderna, Mats och Erik Paulsson, lade 1959 grunden till Peab, som idag är Sveriges största, och ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 17 000 medarbetare fördelade över Sverige, Norge, Finland och Danmark. Med en vision om att vara Nordens samhällsbyggare, lägger Peab fokus på att bygga framtidens hållbara samhälle genom engagemang och ständig utveckling. Som främsta ledstjärna har man total kvalitet i alla led av byggprocessen.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och samhälle. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och kompetens mot dagens högt ställda krav. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019 med syftet att med sitt kunnande om och erfarenhet av stora industriprojekt, bidra till att både TopRights och dotterbolaget Ferm och Perssons lösningar kommer in i kunders byggprocess på ett tidigt stadium.

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail, patrick@hisab.nu

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar