Bestseller utökar budget med 1MSEK

Report this content

Touchtech tecknade avtal med Bestseller den 28 maj avseende utveckling av den nya produkten Touchtech Showroom. För att finansiera utvecklingen betalade Bestseller ca 3,6 MSEK fram till och med september 2019. Touchtech har nu fått utökad budget med ca 1 MSEK som kommer betalas under 2019. 

Inga intäkter från showroom-projektet med Bestseller kommer att intäktsföras till dess att de beslutar att rulla ut lösningen kommersiellt. Däremot kommer förskottsbetalningen på 1MSEK att förbättra likviditeten i bolaget.

Utvärdering av de första installationerna förväntas ske under november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Prenumerera

Dokument & länkar