Flaggningsmeddelande

På uppdrag av Almi Invest Västsverige offentliggörs följande flaggning:

Almi Invest Västsverige har efter avyttring den 13 juni 2019 kommit att inneha mindre än 5 % av rösterna och kapitalet i bolaget.

Almi Invest Västsverige har sålt 43 000 aktier i bolaget den 13 juni. Efter genomförd transaktion per den 13 juni äger Almi Invest Västsverige 322 448 aktier i Touchtech AB (publ) vilket motsvarar 4,46% av kapital och röster.

Före transaktionen ägde Almi Invest Västsverige 365 000 aktier i Touchtech AB (publ) vilket motsvarade 5,05% av kapital och röster.

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo. Båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolagets produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar