Idag inleds teckningsperioden i Touchtechs spridningsemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningsperioden i Touchtechs publika spridningsemission om högst 1 450 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Touchtech 10 MSEK, före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser för cirka 5,2 MSEK, motsvarande 52 procent av emissionslikviden.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod:                16 oktober – 6 november 2017
Teckningskurs:                   6,90 SEK per aktie
Emissionsvolym:                Högst 1 450 000 aktier, motsvarande 10 005 000 SEK.
                                         Lägsta gräns för emissionens genomförande är 870 000 aktier, motsvarande 6 003 000 SEK.
Värdering:                          Cirka 39,9 MSEK pre-money
Minsta teckningspost:        1 000 aktier, motsvarande 6 900 SEK.
Första handelsdag:             Första dag för handel är beräknad till den 22 november 2017.

Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladning på bolagets (www.touchtech.com), Aktietorgets (www.aktietorget.se) och Aktieinvests (www.aktieinvest.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

Bolaget kommer att presentera sin verksamhet vid ett flertal investerarträffar under teckningsperioden. Intresserade investerare uppmuntras att delta på dessa träffar och ta chansen att ställa frågor direkt till nyckelpersoner hos Touchtech. Investerarträffarna är gratis för besökare och det bjuds normalt på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

17 oktober | Stockholm

Plats och tid: Aktiedagen, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 11.45
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober 

18 oktober | Jönköping

Plats och tid: Fokus – Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds Plats 1 i Jönköping, kl. 18.30
Arrangör: Aktiespararna Jönköping
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-med-touchtech-appspotr-micorpos-medical-och-inwest-corporate-finance

23 oktober | Falköping

Plats och tid: Pingstkyrkan, Odengatan 46 i Falköping, kl. 13.15
Arrangör: Aktiespararna Falköping
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-falkoping-23-oktober

25 oktober | Göteborg

Plats och tid: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 i Göteborg, kl. 20.30
Arrangör: Aktiespararna och InWest Corporate Finance
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg-25-oktober

2 november | Göteborg

Plats och tid: Touchtechs kontor, Västra Hamngatan 1 i Göteborg, kl. 12.00
Arrangör: Touchtech
Anmälan: Via mail till deniz@touchtech.com 

Filmade presentationer

Finwire TV har gjort en intervju med VD Deniz Chaban som finns att tillgå på länk: https://youtu.be/K13nbIfQGUY

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Deniz Chaban

Telefon: 0733-850 717

E-post: deniz@touchtech.com

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar