Preliminära nettoomsättning och resultat för 2019

Report this content

Touchtech AB:s nettoomsättning ökade med 151,9% under fjärde kvartalet 2019 och uppgick preliminärt till 6,8 MSEK (2,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick preliminärt till 2,7 MSEK (-0,9).

För helåret 2019 uppgick Touchtechs nettoomsättning preliminärt till 11,9 MSEK (6,1), vilket är en ökning med 95,1%. Årets resultat uppgick därmed till -1,7 MSEK (-5,9).

Ökningen av nettoomsättningen kan hänföras till ökning av återkommande Vendo-licensintäkter samt leveransen av Touchtech Showroom till Bestseller, vilket informerades om i följande pressmeddelande: https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=54765

Siffrorna är ännu preliminära och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För vidare upplysningar:

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020.

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Prenumerera

Dokument & länkar