Preliminära nettoomsättning och resultat för 2019

Touchtech AB:s nettoomsättning ökade med 151,9% under fjärde kvartalet 2019 och uppgick preliminärt till 6,8 MSEK (2,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick preliminärt till 2,7 MSEK (-0,9).

För helåret 2019 uppgick Touchtechs nettoomsättning preliminärt till 11,9 MSEK (6,1), vilket är en ökning med 95,1%. Årets resultat uppgick därmed till -1,7 MSEK (-5,9).

Ökningen av nettoomsättningen kan hänföras till ökning av återkommande Vendo-licensintäkter samt leveransen av Touchtech Showroom till Bestseller, vilket informerades om i följande pressmeddelande: https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=54765

Siffrorna är ännu preliminära och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För vidare upplysningar:

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020.

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar