Touchtech: Delårsrapport Q3 2021

Report this content

Perioden 1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2064 (1787) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 215 (50) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -376 (-517) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,07) kr

Antal aktier per 2021-09-30 uppgick till 8 212 749 (7 954 100)
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Perioden 1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5146 (6587) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1334 (244) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -333 (-1420) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,18) kr

Antal aktier per 2021-09-30 uppgick till 8 212 749 (7 954 100)
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2021

 • Ny kommersiell och försäljningschef påbörjade sin tjänst
 • Ett större globalt damvarumärke inom Bestseller-koncernen påbörjade ett pilotprojekt med Touchtech Vendo

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut

VD har ordet

Touchtech ökade både omsättningen och lönsamheten under det tredje kvartalet jämfört med föregående år. Den förbättrade lönsamheten berodde bland annat på 40% högre licensintäkter från Vendo samtidigt som hårdvaruaffären med låga marginaler fortsatt minskade. Denna utveckling är i linje med tidigare kommunicerade strategin om att låta partners eller kunderna själva ansvara kundspecifika leveranser. De ökade licensintäkterna drivs av att allt fler butiker och nya varumärken inom framförallt Bestseller-gruppen anslöts till Vendo runtom i Europa.

Merparten av arbetet under det tredje kvartalet handlade om att färdigställa Touchtech Showroom, ett interaktivt säljverktyg för B2B-säljare som förbättrar säljmöten i fysiska showrooms eller online. Glädjande nog var feedbacken från B2B-säljarna som använde lösningen att det hade positivt bidragande effekt på deras försäljning. Därmed har vi fått indikationer från Bestseller om att de avser att rulla ut lösningen till showrooms runtom i Europa för Vero Moda och NameIt. Samtidigt som fler varumärken inom Bestseller redan visat intresse av att börja använda tjänsten. Touchtech Showroom är därmed nu redo för kommersiell användning och vi är i slutförhandlingar gällande villkoren i licensavtalet.

Ledningen på Touchtech är av uppfattningen att Vendo och Showroom kommer att vara Must-Have-produkter för att driva lönsammare försäljningen inom retail i framtid. Framförallt när de används i kombination kommer fler synergier uppstå. Den kortsiktiga utmaningen Touchtech står inför är att utbilda marknaden i hur dessa verktyg passar in och kompletterar övriga digitala lösningar i kundens verktygslåda. Strategin går därmed ut på att delvis bygga bra referens-case med Bestseller för att med en aktiv försäljningsorganisation öka medvetenheten och driva förändringen mot effektivare säljverktyg inom retail.

Just nu rekryterar vi till olika positioner inom försäljningsorganisationen för att kunna öka takten av försäljningen via direktförsäljning, enterprise-försäljning och försäljning via solution-partners.

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban

deniz@touchtech.com

 

Om Touchtech
At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Digital Venue and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Prenumerera

Dokument & länkar