Touchtech AB har godkänts för notering på Aktietorget

Touchtech AB har godkänts för notering på Aktietorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås. Teckningsperioden för nyemissionen inleds måndagen den 16 oktober och pågår till och med den 6 november 2017. Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.touchtech.com) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Första handelsdag på Aktietorget är planerad till den 22 november 2017.

Kort om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter. Touchtech har varit verksamma sedan 2008 och har erhållit ett flertal större kunder däribland Volvo Cars, Mercedes, Eton, MQ och Cervera.

VD Deniz Chaban kommenterar

- Touchtech befinner sig i en spännande tid och bolaget känns helt rätt positionerat i marknaden. I takt med e-handelns starka framväxt har kundtrafiken till de fysiska butikerna minskat till den grad att många butiker idag har svårt att nå lönsamhet. En traditionell fysisk butik har svårt att konkurrera med e-handelns möjligheter att presentera hela sortimentet, bekvämligheten att få varorna hemlevererade utan att behöva köa i kassan och tack vare cookies kunna rekommendera relevanta produkter och budskap på webshopen. Jag är väldigt stolt över våra innovativa lösningar som väver samman den digitala och fysiska handeln och som bidrar till en ökad försäljning i butik och möjliggör ett modernt butikskoncept som lever upp till de höga förväntningar som dagens konsumenter har idag.

Noteringsemissionen i sammandrag

Teckningsperiod:                16 oktober – 6 november 2017
Teckningskurs:                    6,90 SEK per aktie
Emissionsvolym:                 Högst 1 450 000 aktier, motsvarande 10 005 000 SEK. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 870 000 aktier, motsvarande 6 003 000 SEK.
Värdering:                           Cirka 39,9 MSEK pre-money
Minsta teckningspost:         1 000 aktier, motsvarande 6 900 SEK.
Första handelsdag:             Första dag för handel är beräknad till den 22 november 2017.

Teckningsförbindelser

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 5,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 52 procent av emissionen.

Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladning på bolagets (www.touchtech.com), Aktietorgets (www.aktietorget.se) och Aktieinvests (www.aktieinvest.se) respektive hemsidor.

Godkännande av notering

Touchtech har godkänts för notering på Aktietorget under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om cirka 6,0 MSEK samt uppnår Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare. Första handelsdag är planerad till den 22 november 2017.

Investerarträffar

Bolaget kommer att presentera sin verksamhet vid ett flertal investerarträffar under teckningsperioden. Intresserade investerare uppmuntras att delta på dessa träffar och ta chansen att ställa frågor direkt till nyckelpersoner hos Touchtech. Investerarträffarna är gratis för besökare och det bjuds normalt på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

17 oktober | Stockholm

Plats och tid: Aktiedagen, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 11.45
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober 

18 oktober | Jönköping

Plats och tid: Fokus – Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds Plats 1 i Jönköping, kl. 18.30
Arrangör: Aktiespararna Jönköping
Anmälan: Via webformulär på
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-med-touchtech-appspotr-micorpos-medical-och-inwest-corporate-finance

23 oktober | Falköping

Plats och tid: Pingstkyrkan, Odengatan 46 i Falköping, kl. 13.15
Arrangör: Aktiespararna Falköping
Anmälan: Via webformulär på
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-falkoping-23-oktober

25 oktober | Göteborg

Plats och tid: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 i Göteborg, kl. 20.30
Arrangör: Aktiespararna och InWest Corporate Finance
Anmälan: Via webformulär på
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg-25-oktober

2 november | Göteborg

Plats och tid: Touchtechs kontor, Västra Hamngatan 1 i Göteborg, kl. 12.00
Arrangör: Touchtech
Anmälan: Via mail till
deniz@touchtech.com 

Filmade presentationer

Finwire TV har gjort en intervju med VD Deniz Chaban som finns att tillgå på länk: https://www.youtube.com/watch?v=K13nbIfQGUY 

Projektledare och emissionsinstitut

Bolaget har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare och Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Deniz Chaban
Telefon: 0733-850 717
E-post: deniz@touchtech.com

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar