• news.cision.com/
  • Touchtech/
  • Touchtech genomför fullt säkerställd företrädesemission i syfte att accelerera tillväxt

Touchtech genomför fullt säkerställd företrädesemission i syfte att accelerera tillväxt

Report this content

Den 12 december 2019 beslutade styrelsen i Touchtech AB (”Touchtech” eller ”Bolaget”) att genomföra en företrädesemission av aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. Touchtech har erhållit teckningsförbindelser om 3,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 5,1 MSEK, motsvarande hela emissionsbeloppet.

Motiv till emissionen

Touchtech har de senaste åren etablerat sig på den nordiska marknaden som en av de mest framstående aktörerna med lösningar för att digitalisera butiker och showrooms för mer än 30 kunder inom retail. BESTSELLER som är en av världens största modehus har valt att ingå ett globalt ramavtal med Touchtech. JACK & JONES som är ett varumärke inom BESTSELLER-koncernen har på kort tid etablerat Touchtech Vendo i 200 butiker runtom i Europa. Dessutom har Touchtech under 2019 i nära samarbete med BESTSELLER utvecklat mjukvara för att digitalisera B2B-försäljningsarbetet i deras showrooms till ett värde av ca 5 MSEK. Ett samarbete som kommer fortsätta under 2020 till dess att produkten Touchtech Showroom är klar för utrullning till deras ca 600 showrooms. Touchtech räknar med att kunna ta rygg på Bestseller i den fortsatta internationella tillväxtresan där siktet är ställt på att etablera nya samarbeten och avtal med fler stora globala varumärken. Emissionen kommer användas till fortsatt kommersialisering med fokus på försäljning, marknadsföring, produktutveckling och förstärka organisationen inför den stundande digitaliseringen av retail.

VD Deniz Chaban kommenterar

”Detaljhandeln genomgår en global digital transformation som är drivet av e-handelns framfört och nya konsumentbeteenden. Vilket skapar mycket osäkerhet och beslutsångest för retail-aktörerna på hur framtidens vinnande koncept kommer att se ut. Touchtech representerar en ny väg som förenar den digitala och fysiska handeln med ett bevisat resultat som ökar omsättning och lönsamhet samt kundupplevelsen. Med en stor global kund som BESTSELLER, diversifierad kundportfölj och ett team med många års erfarenhet av att utveckla skalbara lösningar kommer vi med kapitalet vara väl positionerade när handlarna bestämmer sig för att digitalisera sina fysiska butiker och showrooms. Det är dessutom väldigt glädjande att välkomna Petter, Mathias och Magnus som större investerare i emissionen. Deras bakgrund och breda nätverk inom retail är extra välkommet inför vår fortsatta tillväxtresa.”

Teckningsförbindelse och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 3,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 5,1 MSEK från Petter Wingstrand, Magnus Nyman och Mathias Strömberg samt med närstående bolag. Totalt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till cirka 8,3 MSEK. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om tre (3) procent, motsvarande cirka 0,15 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskursen uppgår till 11,50 SEK.
  • Teckningsperioden löper från och med den 17 januari 2020 till och med den 31 januari 2020.
  • Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand av andra tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand av emissionsgaranter.
  • Avstämningsdag är den 15 januari 2020. Sista dag för handel i Touchtechs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 januari 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 januari 2020.
  • Emissionsvolymen uppgår till högst 723 100 aktier. Antalet utestående aktier i Bolaget innan företrädesemissionen uppgår till 7 231 000 aktier.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 17 januari 2020 till och med den 29 januari 2020.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer ske på Spotlight Stock Market från och med den 17 januari 2020 till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske kring mitten av februari 2020.
  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 8,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 0,15 MSEK.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är InWest Corporate Finance AB. Bolaget har anlitat Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019.

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Prenumerera

Dokument & länkar