Touchtech intäktsför 4,2 MSEK för leverans av Touchtech Showroom v1.0

Touchtech och BESTSELLER har ingått ett tilläggsavtal för Touchtech Showroom-projektet som ger BESTSELLER rätt att kommersiellt använda version 1.0 av Touchtech Showroom i ett Vero Moda showroom i Tyskland. Parallellt förs diskussioner om att utveckla version 2.

Redovisningsmässigt medför leveransen av Touchtech Showroom version 1 att Touchtech har levererat det som parterna avtalat om och för vilket ersättning har erlagts i form av ett förskott från BESTSELLER till Touchtech. Överlämnandet av Touchtech Showroom version 1 till BESTSELLER innebär att överföring av kontrollen över det utlovade produkten har skett och det erhållna förskottet på 4 230 172 kan därmed intäktsföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar