Touchtech intäktsför 4,2 MSEK för leverans av Touchtech Showroom v1.0

Touchtech och BESTSELLER har ingått ett tilläggsavtal för Touchtech Showroom-projektet som ger BESTSELLER rätt att kommersiellt använda version 1.0 av Touchtech Showroom i ett Vero Moda showroom i Tyskland. Parallellt förs diskussioner om att utveckla version 2.

Redovisningsmässigt medför leveransen av Touchtech Showroom version 1 att Touchtech har levererat det som parterna avtalat om och för vilket ersättning har erlagts i form av ett förskott från BESTSELLER till Touchtech. Överlämnandet av Touchtech Showroom version 1 till BESTSELLER innebär att överföring av kontrollen över det utlovade produkten har skett och det erhållna förskottet på 4 230 172 kan därmed intäktsföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Showroom and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.

Prenumerera

Dokument & länkar