Touchtech säkrar finansieringen avseende räkenskapsåret 2019

Report this content

Touchtech bedömer att den fortsatta driften för verksamhetsåret 2019 är säkrad tack vare en ökad efterfråga på Touchtechs tjänster i kombination med ordern från Bestseller, ett av världens största modebolag, som avser licenser till ett värde av 3,6 MSEK. Initiala licensinbetalningarna kommer att göras i förskott fram till sista september 2019. Vid fullt genomförande innebär avtalet en årlig återkommande licensintäkt som överstiger det initiala ordervärdet på 3,6 MSEK. För mer information se pressmeddelande från 2019-05-28 om affären med Bestseller.

Därutöver har banken (SEB) beviljat Touchtech en utökad checkkredit till totalt 1 MSEK.

Deniz Chaban, VD på Touchtech, kommenterar:

”Samarbetet med Bestseller är en viktig milstolpe som befäster Touchtechs position som pionjärer inom den pågående digitala transformationen av fysiska butiker och showrooms. Nu fortsätter vi att leverera värde till våra kunder och partners för att växa vår affär i och utanför Sverige.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com
031-75 73 260

Denna information är insiderinformation som Touchtech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-05-28.

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo. Båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolagets produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar