Förslag till årsstämman

2017-04-04 - Stockholm

11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter.

12. Styrelsen föreslår att ersättning om ett prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2016. Samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

13. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Björn Mannerqvist, Robin Stenman, Olle Söderberg och Marianne Östlund och Patrik Gransäter.

14. Styrelsen föreslår ny revisor; Grant Thornton som revisionsbolag med huvudrevisor Thomas Daae.

15. Styrelsen föreslår att inget bemyndigande om nyemission ska lämnas.

Aktieägare New Equity Venture International AB med stöd av cirka 26% av rösterna har lagt fram följande förslag till styrelsesammansättning: Robin Stenman, Olle Söderberg, Marianne Östlund, Björn Mannerqvist, Mike Jacobson.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar