Idag inleds teckningstiden i Tourn Intenationals företrädesemission

Idag, den 3 maj 2018, inleds teckningstiden i Tourn Internationals AB:s företrädesemission. Tourn International AB (publ) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission. Memorandumet och  teaser finns tillgängligt på bolagets (www.tourn.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

INVESTERINGSMÖJLIGHETEN
Tourn International AB med säte i Stockholm har sina aktier listade på AktieTorget sedan december 2013. Tourn är ett IT-bolag som utvecklar och tillhandahåller IT-plattformar inom influencer marketing; en digital marknadsföringsmetod som växer i snabb takt. Tourn har haft en kraftig tillväxt sedan Bolaget listade sig; år 2015 omsatte Tourn ca. 7 MSEK, år 2016 ca. 15 MSEK och under 2017 omsatte Bolaget omkring 49 MSEK. Bolaget har utvecklat en konkurrenskraftig IT-plattform som möjliggör skalbar och mätbar annonsering via influencers. Idag anser Bolaget att plattformen har möjlighet till exponentiell tillväxt i såväl Sverige som globalt och nu siktar Bolaget på att majoriteten av intäkterna under kommande år skall genereras från den internationella marknaden.

Motivet till förestående emission är att möjliggöra:
- ökning av samarbetspartners som skall använda Bolagets plattformar utanför Sveriges gränser
- global expansion genom försäljning och marknadsbearbetning (där Bolaget anpassar plattformen efter respektive lands preferenser som bl.a. språk och betalningsmetod)


TECKNINGSTID
3 maj 2018 – 18 maj 2018

TECKNINGSKURS
13,50 SEK per aktie

AVSTÄMNINGSDAG
27 april 2018

TECKNINGSFÖRBINDELSER & EMISSIONSGARANTIER
Tourn har erhållit teckningsförbindelser samt garantiåtaganden om 10 190 475 SEK vilket motsvarar 100 % av emissionslikviden

EMISSIONSVOLYM
Erbjudandet omfattar högst 754 850 aktier. Vid fullteckning tillförs Bolaget 10 190 475 SEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca. 1,5 MSEK

ANT. AKTIER INNAN EMISSION
7 548 500 aktier FÖRETRÄDESRÄTT För tio (10) innehavda aktier äger man rätten att teckna en (1) ny aktie.

HANDEL MED BTA
Från 3 maj 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

HANDEL MED TR
3 maj - 16 maj 2018

TOURNS VÄRDERING
101,9 MSEK (PRE-MONEY)

AKTIENS ISIN-koder
ISIN: SE0005568482
ISIN TR: SE0011167758
ISIN BTA: SE0011167766

AKTIENS LEI, CFI- samt FISN-KOD
LEI: 549300O0XH6TW0ACBV98
CFI: ESVUFR
FISN: TOURNINTER/SH

Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
robin(at)tourn.se

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar