Kommuniké från årsstämma 2017

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens.

 • För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.

 • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter enligt följande – omval av Olle Söderberg, Robin Stenman, Björn Mannerqvist, Marianne Östlund och nyval av Michael Jacobson. Olle Söderberg fortsätter som ordförande.

 • Stämman beslutade om nyval av revisorsfirma: Grant Thornton med huvudrevisor Thomas Daae.
 •  Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett prisbasbelopp per ledamot, samt ytterligare ett prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget.

 • Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

   
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte lämna något bemyndigande om nyemissioner.
   

//
Robin Stenman

VD, Tourn International AB (publ)

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar