(Korrigerad rapport) Kvartalsrapport TRE 2021

Report this content

(Korrigerad rapport) Kvartalsrapport TRE 2021
2021-11-16

Bifogad finns korrigerad kvartalsrapport enligt:

Innevarande periods kassaflöde för koncernen har i kommunicerad Q3-rapport redovisats isolerat för kvartalet dvs Juli-september 2021.  Gruppen har alltid rapporterat detta ackumulerat för innevarande år. Uppdatering har därför gjorts så att hela nio-månaders perioden är reflekterad i kassaflödesanalysen för koncernen.

Bolaget har noterat felaktigheter inom koncernens eget kapital avseende fördelning mellan Fond för utvecklingsutgifter, Övrigt tillskjutet kapital samt Annat eget kapital inkl. årets resultat. Detta har korrigerats i denna rapport. Korrigering har inte påverkat aktiekapitalet eller det totala Egna kapitalet.

//

Robin Stenman
VD, Tourn International AB (Publ)

ir(at)tourn.com


Se bifogad pdf för fullständig rapport, rapporten finns även tillgänglig på https://ir.tourn.com/financial-reports


Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".


Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
adviser@eminova.se 

Prenumerera