Kvartalsrapport ett 2016

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil)

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL ETT 2016                                              

Totala intäkter uppgick till 1 921 (388) TSEK                                                        

Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -374 (-403) TSEK                                                             

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -436 (-521) TSEK                                                         

Periodens resultat uppgick till -423 (-507) TSEK                                                   

Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,08)                                                             


ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2015-03-31, 6 620 000 aktier

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport två 2016 – 2016-07-18
Delårsrapport tre 2016 – 2016-10-24


INSYNSPERSONER

Robin Stenman VD, styrelseledamot
Björn Mannerqvist Styrelseledamot
Olle Söderberg Styrelseordförande
Marianne Östlund Styrelseledamot
Patrik Gransäter* Styrelseledamot

* Valdes in på årsstämma under kvartal två 2016.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar