KVARTALSRAPPORT TRE 2019

Report this content

 

KONCERNEN 2019-07-01- 2019-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-01-01 - 2019-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30 2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning 28 893 005 12 785 201 65 341 997 35 634 734 53 359 200
Resultat efter finansiella poster -78 787 -2 011 757 -1 971 792 -3 458 459 -12 602 066
Periodens resultat 512 119 -1 894 899 -1 252 350 -3 255 372 -12 330 347
Balansomslutning 37 067 277 30 750 019 37 067 277 30 750 019 26 141 322
Soliditet 26% 58% 26% 58% 33%
Resultat per aktie 0,06 -0,23 -0,15 -0,39 -1,48
           
MODERBOLAGET 2019-07-01- 2019-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-01-01 - 2019-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30 2018-01-01 - 2018-12-31
Nettoomsättning 65 000 71 346 816 618 2 085 167 2 166 597
Resultat efter finansiella poster -1 252 682 -1 115 263 -3 851 226 -2 615 611 -4 157 330
Balansomslutning 13 890 357 18 903 534 13 890 357 18 903 534 17 844 677
Soliditet 88% 93% 88% 93% 90%
Resultat per aktie -0,15 -0,13 -0,46 -0,32 -0,50
           


VD KOMMENTAR

Tourn fortsätter att utvecklas mycket starkt och kan för årets tredje kvartal redovisa en rekordomsättning på 28,9 MSEK. Det är 127 procent högre än motsvarande kvartal i fjol. Samtliga våra verksamhetsområden växer och där är försäljningens sammansättning extra glädjande Dessutom får vi en allt större del av vår omsättning från utländska kunder, något som visar att vår affärsmodell också fungerar utomlands och därmed ger Tourn en stark internationella potential.

Fortfarande är Tourn Agency det affärsområde som är störst under det tredje kvartalet med en omsättning på cirka 17 MSEK. De andra större affärsområdena Nagato och HUBSO växer också rejält i omsättning och stannade på 6 MSEK respektive 3,6 MSEK. De två mindre, Gravel och Charge, har fortfarande en lägre omsättning, men vi ser en betydande potential för dessa. 

Det är viktigt att understryka att våra olika affärsområden samspelar med varandra och skapar förutsättning för att den sammantagna omsättningen blir betydligt högre än vad som skulle varit fallet om dessa inte fanns i samma koncern. Denna samverkan är något vi prioriterar inom Tourn.

Intäktsökningen kommer mestadels från återkommande kunder som lägger större budgetar, vilket indikerar på det goda resultat vi skapar för våra kunder. Nytänkande lösningar är det som gör att kunderna gärna utvecklas tillsammans med Tourn och ger förtroende för vårt sätt att skapa värden. 

Sammantaget visar årets tre första kvartal på styrka då omsättningen uppgår till 65 MSEK, vilket betyder att Tourn redan passerat fjolårets omsättning.

Även om Tourn fortsatt att prioritera stark tillväxt så förbättrades även resultatet. För tredje kvartalet kan vi redovisa ett positivt resultat för perioden om 512 TSEK. 

Influencerbranschen lär fortsätta att växa kraftigt. Det är fortfarande många bolag som ännu inte insett vilken potential sociala medier har. Kunderna konsumerar i dag mer sociala medier än traditionella medier som TV och tidningar. Dessutom är marknadsföring i sociala medier mer kostnadseffektivt än i traditionella medier. Därför ser vi en stark strukturell tillväxt inom sociala medier på bekostnad av de traditionella. Den här omallokeringen är en utveckling vi bara sett början på.

//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019.Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".
Certfied advisor Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
info@eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar