Lägesuppdatering

Report this content

2020-05-27

TOURN bibehåller en bra tillväxt i den rådande situationen. Vi ser ett tydligt mönster att reklam via influencers blir allt mer vanligt i tider som dessa. Influencers publik växer snabbare än vanligt på grund av en ökad konsumtion av sociala medier samtidigt som antalet influencers runt om i världen ökar.

Medielandskapet har genomgått en stor förändring under de senaste åren då det digitala plattformarna har tagit allt mer plats, denna förändring har letts av sociala medier och influencers. Situationen med Covid-19 anser vi har påskyndat denna förändring avsevärt samt målat en bild om hur framtidens medielandskap kan komma att se ut, där digitala och sociala medier kommer vara de primära medieplattformarna.

Koncernen växer i samtliga verksamhetsområden, samtidigt utvecklar vi våra affärsben där vi ser störst potential till högst tillväxt. Tourn Agencys affär, vars primära kundgrupp är e-handelsbolag, växer över våra förväntningar.

Bolagets youtube-plattform Nagato fortsätter att växa med antalet youtubers och visningar. De genomsnittliga intäkterna per visning på har på en global nivå minskat med anledning av COVID-19, däremot har vi under den senaste tiden sett en återhämtning av dessa nivåer.

Det är tydligt att just gamers och esportare står för en betydande del av tillväxten. TOURN med sina plattformar Nagato och Charge, kommer fortsätta lägga fokus mot gamers och esportare, då vi ser möjligheter att nyttja vårt breda och internationella nätverk av medlemmar för att lansera tjänster riktade mot gamers och gaminginfluencers. Mer om dessa tjänster kommer att kommuniceras inom kort.

Vi bibehåller våra mål ökad tillväxt och fokus på lönsamhet under 2020.

//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB (publ)
ir@tourn.com
 

Prenumerera