Månadsrapport

Under September har verksamheten haft intäkter om 1070 TSEK och kostnader om 840 TSEK, inklusive avskrivningar.

September har varit en bra månad för bolaget. Trots ökade intäkter känner vi att vi endast skrapar på ytan och har mycket fler marknadsandelar att ta. Vi väljer därför att hålla kvar om vårt mål att omsätta 10 MSEK för helåret och kommer att fortsätta rapportera månad för månad. På grund av förtida avslutade samarbete med en underkonsult, har en kostnad av engångskaraktär uppstått om 114 TSEK under september månad.

TCD – Tourn Content Discovery
I September lanserade vi en beta-version av TCD, som är en plattform för rekommendationer av artiklar/blogginlägg. Vi arbetar idag med vidareutveckling av TCD samt implementation i så många plattformar som möjligt. Idag genererar TCD ca 12 000 000 visningar per månad.

// Robin Stenman

Taggar:

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar