Månadsrapport - Tourn

Under juni har verksamheten haft intäkter om 605 TSEK och kostnader om  575 TSEK, inklusive avskrivningar.

Intäkter
Under juni hade vi intäkter om 605 TSEK vilket är en ökning i jämförelse med föregående månad som landade på 415 TSEK. De totala kostnaderna har ökat och kommer att öka i takt med intäkterna, då provision betalas ut till profiler. Verksamhetens fasta kostnader har legat relativt stilla men förväntas minska i juli och augusti.

Rapport
I juli går de flesta av våra kunder på semester och vi kommer därför att rapportera för juli och augusti samtidigt. Nästa månadsrapport sker alltså första veckorna i september.

Prognos
Under juli förväntas intäkterna gå ner på grund av ledighet. I augusti och september siktar vi på att öka intäkterna ytterligare och mycket av arbetet i juni har varit förberedelser och införsäljning inför augusti och september.

// Robin Stenman

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar