Månadsrapport Tourn - Augusti

Report this content

I augusti 2017 landade intäkterna på 3,8 msek (0,9 msek augusti 2016).

Hösten har dragit igång över vår förväntan och vår räckvidd samt intäkter utanför Sveriges gränser har börjat ta fart ordentligt, främst på Youtube. Vi ser att intäkterna från andra länder även ökar i september och kommer arbeta för att öka dessa ytterligare under kvartal fyra.

Vi kan redan nu se att kvartal fyra kommer vara ett mycket bra kvartal och ser idag inget som kan hindra kvartal fyra från att bli bolagets bästa kvartal historiskt.

VD, Tourn International AB (publ)
robin@tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar